Logo en huisstijl ontwerp

Het logo, een belangrijk onderdeel van jouw visuele identiteit.

Voor zowel startende ondernemingen, ZZP-ers als grote- en middelgrote ondernemingen, is een goed logo van belang. Of een logo goed is wordt niet per definitie bepaald door het subjectieve begrip mooi. Het gaat vooral over inhoudelijk goed. Een sterk logo reflecteert de kernwaarden van een merk of onderneming. Ook een ‘lelijk’ logo kan goed zijn als de mate van esthetiek zorgvuldig gekozen is om associaties in het brein op te roepen.

Mensen maken dagelijks keuzes. Welk merk te kopen of om met welk bedrijf samen te werken? Keuzes worden grotendeels bepaald door emotie, omdat de invloed van het onbewuste brein aanzienlijk groter is dan die van het bewuste brein. Het logo, beeldmerk, huisstijl en daarmee de gehele visuele identiteit, kan emoties oproepen en daarmee het keuzegedrag van jouw publiek beïnvloeden. Een logo draagt bij aan herkenbaarheid en is het element dat altijd zichtbaar is bij alle uitingen van visuele communicatie. Bovendien kan een logo iets vertellen over jouw visie, kernwaarden en activiteiten. En, wat er goed uitziet, verkoopt gewoon beter.

Een merk of bedrijfslogo kan bestaan uit een woordmerk eventueel gecombineerd met een beeldmerk. Vaak wordt gedacht dat een logo een vaste statische vorm heeft wat in één verschijningsvorm bestaat. Toch kan het ook voorkomen dat er wordt gekozen voor een dynamische identiteit waarbij het logo verschillende gedaantes kan aannemen. Bij een dynamische identiteit is er  ruimte om te spelen met variabelen. Een bekend voorbeeld is het logo van MTV dat een basisvorm heeft maar in diverse gedaantes kan verschijnen. Ook Google heeft regelmatig een variant op het logo dat vaak refereert aan de actualiteit. Een dynamische identiteit kan een merk meer leven geven maar het kan ook mooi gebruikt worden om in te spelen op thema’s en/of actuele gebeurtenissen.

Voorbeeld van dynamische identiteit: het logo van MTV in diverse verschijningsvormen
Voorbeeld van dynamische identiteit: het logo van MTV in diverse verschijningsvormen

Het ontwerpen van een goed en passend logo is altijd maatwerk en is de uitkomst van het voorafgaande proces van conceptontwikkeling. Een goed logo en/of beeldmerk draagt de kernwaarden van een organisatie, zowel inhoudelijk als esthetisch en heeft eigenheid en communicatieve kracht. Een logo wordt meestal vergezeld door een vormtaal (stijlelementen, illustraties) die het logo kunnen voorzien van visuele context en functionaliteit. Een vormtaal kan ook een grote bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van communicatie uitingen. Naast vormtaal spelen typografie (gebruik van lettertypes) en kleur een belangrijke rol. Een logo staat dus vaak niet op zichzelf maar vormt samen met de andere elementen de visuele identiteit.

Wil je weten wat jouw merk, bedrijf of startup nodig heeft om goed voor de dag te komen? Bel of Stuur een mail gerust voor een vrijblijvend kennismaking- en adviesgesprek. Je mag ook het contactformulier invullen.

Projects